Mặt trận, Hội, Đoàn Thể
Uỷ ban MTTQ xã long trọng tổ chức hội nghị lần thứ 6, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2019-2024; tổng kết ban thanh tra nhân dân năm 2020.
Chiều 04/1/2021 vừa qua, Uỷ ban MTTQ xã đã long trọng tổ chức hội nghị lần thứ 6, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2019-2024 đồng thời tổng kết ban thanh tra nhân dân năm 2020.
 

     Chiều 04/1/2021 vừa qua, Uỷ ban MTTQ xã đã long trọng tổ chức hội nghị lần thứ 6, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2019-2024 đồng thời tổng kết ban thanh tra nhân dân năm 2020.

     Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Lê Huy Tập - Huyện ủy viên - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Miện, đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ xã; các đồng chí thành viên của UB MTTQ huyện Thanh Miện, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND,  lãnh đạo UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể, các uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên của MTTQ xã đã về dự.

     Tại hội nghị ông Nguyễn Trác Thăng - Chủ tịch UB MTTQ xã đã thông qua báo cáo kết quả công tác MTTQ xã năm 2020, chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021. Đồng thời ông  Bùi Hữu Việt - Phó chủ tịch UBND xã đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của xã năm 2020, phương hướng thực hiện sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và ông Nguyễn Ngọc Đê đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Thanh tra nhân dân và công tác giám sát cộng đồng năm 2020.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trác Thăng - Chủ tịch UB MTTQ xã thông qua báo cáo kết quả công tác MTTQ xã năm 2020; chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021.


Ảnh: Đồng chí Bùi Hữu Việt - Phó chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo kết quả thực hiện sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của xã năm 2020, phương hướng thực hiện sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

     Các bản báo cáo đã nêu rõ, năm 2020, Uỷ ban MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai và thực hiện tốt các chương trình hoạt động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền Hiến pháp và Pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, hoa màu, phòng chống lụt bão đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn. Tiếp tục triển khai học tập và làm theo “ tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; công tác vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid 19; cuộc vận động ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra và tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội. UB MTTQ xã tổ chức tiếp nhận và cấp phát quà tết của các cấp đầy đủ, kịp thời đến từng đối tượng với tổng số 286 xuất quà với trị giá trên 80 triệu đồng. Đặc biệt, Ban TT UB MTTQ xã đã tham mưu cho BTV Đảng ủy xây dựng và triển khai kế hoạch cuộc vận động, quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt và tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020, đồng thời xây dựng kể hoạch và triển khai cuộc vận động “toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid 19” các cuộc vận động đã được các tổ chức, cá nhân, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em của quê hương đang học tập, công tác trên mọi miền tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong xã đồng thuận hưởng ứng đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, UBMTTQ xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của địa phương; củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các cuộc vận động, tích cực chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người khó khăn, gia đình chính sách, hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay vốn, chuyển giao KHKT, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời UB MTTQ xã đã làm tố công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh.


Ảnh: Đồng chí Lê Huy Tập - Huyện ủy viên - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Miện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

     Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Lê Huy Tập - Huyện ủy viên - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Miện và đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ xã đã nhiệt liệt biểu dưng và ghi nhận kết quả đạt được của UB MTTQ xã. Đồng thời khẳng định, công tác Mặt trận đã triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương đã đề ra. Đồng thời các đồng chí cũng mong rằng, trong thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Quản lý đất đai, giám sát và quản lý chặt chẽ các tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn, đổi mới phương thức hoạt động chú trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phản biện xã hội. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt tuyên truyền nhân dân không buôn bán, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, làm tốt công tác chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Động viên nhân dân vui xuân đón tết an toàn tiết kiệm. Từ đó góp phần xây dựng xã nhà ngày càng tiến bộ và văn minh.


Ảnh: Các tập thể và cá nhân được tặng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020. 

     Cũng tại hội nghị, đã có 03 tập thể và 05 cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt Trận năm 2020.


 
Các bài liên quan
Anh Nguyễn Văn Nga ở khu phố 1 Hai Riêng Sông Hinh-Phú Yên tặng 1000 khẩu trang y tế cho ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 xã Thanh Giang. (06/04/2020)
Công ty Kiokawa tặng 01 tấn gạo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã Thanh Giang. (30/03/2020)
Hội đông hương Thanh Giang tại Hà Nội tặng xà phòng sát khuẩn cho xã Thanh Giang. (30/03/2020)
Ông Đặng Giang Nam thôn Phù Tải 2 tặng 10 triệu đồng cho BCĐ phòng chống dịch Covid 19 xã Thanh Giang. (30/03/2020)
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Giang tặng khẩu trang cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 xã Thanh Giang. (30/03/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay21 
 Hôm qua21
 Tuần này21 
 Tất cả213772 
IP: 34.232.63.94